Osakemarkkinoiden konsolidointi: kuinka käydä kauppaa vuonna 2023?

0
1535

Viimeksi päivitetty: 6. lokakuuta 2022

Etymologisesti sana konsolidointi tarkoittaa kahden homogeenisen arvojoukon yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaupan alalla se saa aivan uuden merkityksen. Osakemarkkinoiden konsolidaatiolla tarkoitetaankin ajanjaksoa, jonka aikana osakkeen hinta kokee tietyn vakauden. Se voi viitata myös osakkeen hinnan laskuun pitkän nousukauden jälkeen. Tässä oppaassa annamme sinulle kaikki tiedot, joita tarvitset tämän osakemarkkinoiden keskeisen käsitteen hallitsemiseksi.

Mikä on osakemarkkinoiden konsolidointi?

Osakemarkkinoiden konsolidoituminen on sitä, että osake ylläpitää suurempaa hintatrendiä suhteellisen pitkän ajan. Kaupankäynti konsolidoiduilla osakkeilla vaatii yleensä huolellista harkintaa. Asia on, että hintaluokka on rajallinen, eikä se tarjoa suuria kaupankäyntimahdollisuuksia. Siksi analyytikot ja kauppiaat pitävät konsolidointijaksoja päättämättöminä ja varovaisina.

Konsolidointiliput sitä vastoin määrittävät katkon trendissä, jossa hinta vaihtelee kolmioiden välillä. Tämä kolmioiden viivojen välinen tauko antaa kuviolle lipun ilmeen. Tämä on yleensä lyhytaikaista baareissa, eikä sillä ole kaupankäyntihintaluokkaa.

Osakemarkkinoiden konsolidointi – parhaat välittäjät

1.KIERTO - Paras välittäjä osakkeiden ja ETF:ien ostamiseen

2.  eToro - Paras pörssivälittäjä 0 € palkkiolla

3.  Etu - Paras osakevälittäjä, jolla on vipuvaikutus

Suositellut välittäjät

Osakemarkkinoiden konsolidointistrategiat

Hyvin usein käy niin, että laskutrendin jälkeen tukitasosta tulee uusi vastuspiste. Vastaavasti vastustaso voi muodostaa tukea nousujohteisuuden jälkeen. Jotta osataan käydä kauppaa konsolidaatiolla, on tärkeää tietää, kuinka kauan kaava kesti, koska on päivänsisäisiä konsolidointivaiheita, jotka kestävät vain muutaman minuutin tai muutaman tunnin. Jos valitset päivänsisäisen omaisuuskaupan, on välttämätöntä käyttää teknistä analyysiohjelmistoa reaaliaikaisiin päivityksiin. Muut konsolidointimallit voivat kestää päiviä, viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Ainoa haittapuoli on, että ne ovat alttiita väärälle rikkoutumiselle. Siksi on tärkeää olla varma hintatoiminnasta ennen trendin hyödyntämistä.

Jotta konsolidointistrategia olisi tehokas pitkällä aikavälillä, on otettava huomioon useita tekijöitä. Ja hyvästä syystä arvopapereiden hankintaan liittyy valtavia riskejä ja suurin osa niistä on epäonnistumisen lähde. Jotta vältytään joutumasta tähän ansaan, tässä on muutamia huomioitavia kriteerejä:

  • Markkinoiden segmentoitumista voidaan luonnehtia paikallisten tai alueellisten sijoittajien läsnäololla;
  • Yrityksellä, joka yhdistää nimikkeensä, on oltava vakuuttava tarina. Sen johtoryhmän on voitava saavuttaa synergiaetuja yhdistämällä tehokkaasti hankitut toiminnot.
  • Hankittujen yhtiöiden on toimittava samalla toimialalla kuin kokoajan integroitumisen helpottamiseksi;
  • Kassavirran tulee olla korkea, jotta yritys pystyy nopeasti maksamaan velan takaisin uuden hankinnan yhteydessä;
  • Ryhmän johtajilla on oltava paljon yhtiön osakkeita, jotta he ovat varovaisempia ja kurinalaisempia hankintastrategioiden edessä.

Miksi osakemarkkinoita yhdistetään?

Kun osakkeen hinta on liian alhainen, yhtiö voi päättää yhdistää arvopaperinsa. Tällä toimenpiteellä ei ole vaikutusta osakkeenomistajan omaisuuteen, koska yhtiö ei maksa rahasummia. Yhdistämällä osakkeitaan se tarjoaa osakkeenomistajilleen mahdollisuuden vaihtaa olemassa olevat osakkeet uusiin, nimellisarvoltaan korkeampiin osakkeisiin. Tämä prosessi on yritykselle välttämätön. Sen avulla hän itse asiassa estää arvopaperin hinnan putoamisen senttiosakkeisiin, joiden arvo on 1 € osakemarkkinoilla. Jotta sijoitusrahastot eivät menettäisi kiinnostusta, yrityksen on pidettävä arvopapereidensa hinta penninosakkeiden yläpuolella. Tämä voi olla suuri haittapuoli. 

Osakkeiden yhdistäminen mahdollistaa myös sen, että yritys voi välttää sen, että sen osakkeisiin kohdistuu voimakasta keinottelua. Näin ollen jotkin yritykset valitsevat osakkeidensa yhdistämisen osakemarkkinoilla parantaakseen imagoaan. Tämä auttaa paitsi vakauttamaan arvopapereidensa hintaa myös houkuttelemaan sijoittajia.

Pörssin konsolidointikolmiot

Kolmiot puuttuvat markkinoihin ratkaisemattomina aikoina. Ne esiintyvät yleensä kurssin vahvistamisen aikana. Itse asiassa mikä tahansa kolmio alkaa melko laajalla alueella, jolla hinnat kehittyvät odottaessaan sijoittajien päätöstä. Kun heidän mielipiteensä lähentyvät, kolmio siirtyy kohti tiukinta aluetta. Ja samalla kun hinnat liikkuvat tällä vyöhykkeellä, niiden epävakaus katoaa.

Kolmiot ovat tehokkaita graafisia analyysityökaluja, joita käytetään tarkasti ja objektiivisesti spekulointiin markkinoilla. Kun olemme kolmion läsnä ollessa käyrällä, voimme jo arvata tulevaisuuden trendin sen muodon ansiosta. Vain optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi kolmioiden ulostulot on tehtävä tärkeillä tilavuuksilla. Jos määrät eivät ole riittäviä, tavoitteita ei välttämättä saavuteta.

Symmetrinen kolmio

Tämä luku määrittelee trendin konsolidoitumisajan. Se koostuu kahdesta suorasta viivasta, jotka yhtyvät samaan suuntaan, mutta joiden taipumukset vaihtelevat. Koska osakkeen hinta värähtelee ylös ja alas kiristyessään, näemme muodostuvan kaksi viivaa: laskeva vastusviiva ja nouseva tukiviiva. Molemmat konvergoivat samaan leikkauspisteeseen nimeltä kärki, jolloin muodostuu kolmio.

Kun tämä leikkauspiste saavutetaan, hinta palaa alkuperäisen liikkeen suuntaan. Hintojen kasvun määrittämiseksi kuvion tulee ilmetä merkittävän nousun jälkeen. Jos näin on, laskevan vastusviivan yläpuolella olevan halkeaman tulisi olla vertailukohta. Toisaalta, jos kolmio muodostuu osakevolyymin laskun vuoksi, on parempi odottaa osakekurssin laskua nousevan tukiviivan alapuolelle. Tämä teoria siis vahvistaa laskusuuntauksen. Huomaa, että kun trendi kääntyy huipussa murtumalla vastakkaiseen suuntaan kuin edellinen liike, se voi olla trendin kääntyminen. Jos haluat sijoittaa juuri nyt, sinun on otettava kanta samaan suuntaan kuin ennen konsolidointia.

Nouseva kolmio

Tämä kuvio on merkki noususta, kun se päättyy. Se on myös jatkomalli. Toisin sanoen se vastaa arvon kasvun välivaihetta, joka vahvistaa nykyistä trendiä. Nousevalla kolmiolla on kaksi trendiviivaa. Kasvava tukilinja, jossa on erittäin korkeat kourut ja vaakasuora vastusviiva, joka muodostaa toistuvia huippuja.

Yleensä nouseva kolmio osoittaa sijoittajalle, että kun viivat saavuttavat huippunsa, on olemassa riski, että hinta murtuu ylöspäin. Yksi tärkeimmistä huomioitavista näkökohdista on siis nouseva tukiviiva, koska se osoittaa myyntialttiuden laskua. Jos hinta menee tämän viivan alapuolelle, näemme uuden trendin. Tämä on siksi paras aika tätä mallia noudattaville kauppiaille. He voivat päättää ostaa osakkeet heti, kun hinta ylittää vaakaviivan.

Laskeva kolmio

Laskeva kolmiokuvio on nousevan kolmion vastakohta. Purkautuminen tarkoittaa, että kuvio on onnistunut. Se koostuu kahdesta trendilinjasta: toinen laskevasta resistanssista, jolle on ominaista yhä vähemmän korkeat huiput, ja toinen staattisesta tuesta, joka muodostuu toistuvista kouruista.

Kuten kaikki muutkin, laskeutuvan kolmion linjat kohtaavat kärjessä lähellä tukilinjaa, mikä usein johtaa alaspäin tapahtuvaan murtautumiseen.

Osakkeilla spekuloivien kauppiaiden tulisi harkita lyhyitä positioita heti, kun alaspäin purkaus havaitaan.

Kuinka neuvotella yhdistämisestä?

Kaupankäynnin konsolidointiasemassa kauppiaat tarkastelevat seuraavia näkökohtia:

  • Äänenvoimakkuus: se määrittää konsolidoinnin vahvuuden. Yleensä kun kaupankäyntivolyymi on alhainen, se on konsolidointivaihe.
  • Konsolidoinnin koko : pidempi vaihe ja tiukemmat rajat johtavat terävään murtautumiseen. Sijoittajien tulee kuitenkin pitää mielessä, että kyseessä voi olla myös väärä purkautuminen. Pitkän konsolidointijakson aikana on tarpeen pysyä varovaisena ja odottaa tehokasta nousutrendiä ennen sitoutumista.
  • Nollausvahvistus: trendin kääntymisen jälkeen kohde-etuus todennäköisesti palaa konsolidointivaiheeseen.

Markkinatilaukset: on kaksi tapaa tehdä tämä. Ensinnäkin sinulla on mahdollisuus asettaa ostopysäytys käyrän korkeimpaan kohtaan. Segundo, odotat hintojen nousua, jotta voit hyötyä sijoituksestasi. Voit myös jatkaa keskeytys- ja vaihtostrategialla konsolidoidaksesi. Tällöin sinun on odotettava nousutrendin ilmaantumista, jotta voit tehdä testin uudelleen.

Konsolidoituminen tasoittavilla alueilla

Konsolidointi tasainen vastusvyöhykkeellä

Monet sijoittajat pidättäytyvät tekemästä strategisia kaupankäyntipäätöksiä, kun markkinat siirtyvät epävarmalle alueelle. Silloin tapahtuu, että horisontaalinen konsolidointi on yksi näiden kauppiaiden haluttomuuden tekijöistä.

Otetaan esimerkiksi yllä olevan kaavion tapaus. Harmaa suorakulmio vastaa vaakasuuntaisen liikkeen aluetta tukitason ja vastustason välillä. Vyöhyke 1 koostuu tasoitusalueesta lähellä vastusviivaa. Tämä muodostui markkinoiden lyhyen aikavälin konsolidoitumisen jälkeen. Monet sijoittajat saattavat nähdä tämän katkona ja nousutrendin jatkona. Näin ei kuitenkaan ole, koska vastusviivan tasoittuminen johtaa laskutrendiin. Siksi tälle alueelle sijoittaneet kauppiaat hyötyvät tästä odottamattomasta pudotuksesta.

Kiinnitystaso tukivyöhykkeellä

Vyöhykkeellä 2 on samanlainen tasoitus tuen kohdalla. Joillekin tämä voi tarkoittaa, että kaavio on vakaassa asennossa. Vyöhykkeen 2 jälkeen tapahtuu kuitenkin trendin kääntyminen ylöspäin liikkeellä, joka rikkoo vastustason saavuttaakseen korkeamman tason.

Markkinat voivat siis liikkua molempiin suuntiin. Tässä tapauksessa tämän teorian vahvistamiseksi MACD-indikaattorin on muodostettava laskeva/nouseva ero, jotta tilanne kääntyy.

Jos markkinat ovat yleisen vastuksen ja paikallisen vastuksen lievän kasvun välillä, MACD-indikaattori voi määrittää, onko asteittainen lasku.

Jos tällä alueella on laskutrendi, myy. Markkinat voivat kuitenkin säilyttää nousutrendin varsinkin jos tasoittuminen on juuri tukitason yläpuolella ja vastustaso laskee. Tässä tapauksessa sijoittajan tulee avata pitkä positio.

Perusasiat, jotka kannattaa muistaa osakemarkkinoiden konsolidoinnista

Osakemarkkinoiden hintojen konsolidoituminen on tauko hintojen kehityksessä. Kaupankäynnissä voidaan tehdä kahden tyyppinen konsolidointi: korjaamalla tai kääntämällä trendi. Siten, kun konsolidointi on vastus- tai tukitasolla, on harkittava kahta skenaariota. Jos tasainen alue vastustasolla osoittaa laskutrendiä, kannattaa ostaa tukitasolla. Toisaalta, jos tasoittuminen tuen tasolla osoittaa pikemminkin nousuliikettä, on suositeltavaa myydä vastuksen tasolla.

Kyselyt ja vastaukset

🤔 Mikä on konsolidointivyöhyke?

Hinta konsolidoituu, kun se saavuttaa mahdoton rajan. Tämä merkitsee sijoittajille epäröintiä, jolloin hinta ei ole suunnattu. Tällä hetkellä, jos trendi on edelleen nousujohteinen, hinta pysähtyy ja kehittyy jonkin aikaa horisontaalisesti. Jos toisaalta hinta on laskutrendissä, hinta lakkaa laskemasta ja jatkaa liikkumista vaakatasossa.

❓Mitä on konsolidointi teknisessä analyysissä ja kaupankäynnissä?

Se tarkoittaa hintoja, jotka vaihtelevat vaihteluvälin sisällä ja tulkitaan markkinoiden päättämättömyydeksi. Yksinkertaisesti sanottuna konsolidointi on analyyttinen tekniikka, jota käytetään kuvaamaan osakkeen hinnan liikettä sopivassa kaupankäynnissä.

🔎Mikä on trendilinja?

Trendiviiva on nouseva tai laskeva suora, joka toimii tukena tai vastuksena. Teknisessä analyysissä yleisesti käytetty se mahdollistaa osakemarkkinatuotteen trendin tunnistamisen. Mitä enemmän hintayhteyspisteitä trendilinjalla on, sitä suurempi on murtumisen riski.

📌Mikä on trendilinjan purkautuminen?

Trendiviivan purkautuminen osoittaa, että palautuminen/tekninen korjaus on mahdollinen. Voi kuitenkin käydä niin, että trendin kääntyminen ei tapahdu. Japanilaisen kynttilänjalkan avulla voit määrittää, onko trendiviivassa todellakin katko. Jos jälkimmäinen sulkeutuu trendiviivan ala- tai yläpuolelle, läpimurto vahvistetaan.