Osakemarkkinoiden kiinnitys – Osakemarkkinoiden kiinnittämisen ymmärtäminen

0
4717

Viimeksi päivitetty: 6. lokakuuta 2022

Pörssin korjaaminen on eräänlainen listausmuoto sellaisten yritysten osakkeille, joilla on pieni markkina-arvo. Se on eräänlainen vaihtoehtoinen ratkaisu, jonka avulla sijoittajat saavat käsityksen osakkeen arvosta pörssin avautuessa, istunnon aikana ja sulkemishetkellä. Kuten kaikki muutkin käytännöt, osakemarkkinoiden kiinnittäminen edellyttää tiettyjen perusstandardien huomioon ottamista. Tässä on kaikki, mitä sinun tulee tietää korjaamisesta.

Osakemarkkinoiden kiinnityksen määritelmä – mitä on osakemarkkinoiden kiinnitys?

Kiinnitys on käytäntö, jolla pyritään tasapainottamaan arvopapereiden kysyntä ja tarjonta tietyllä ajanjaksolla osakemarkkinoilla. Kaupankäynnissä fiksaatiolla tarkoitetaan sitä tosiasiaa, että tuotteen hinta määritetään ennen avaamista ja sulkemisen jälkeen. Fixing on epäjatkuva lainaus, eli arvot annetaan päivittäin. Toisin kuin Fixing, noteeraus on jatkuva, eli hinnat määräytyvät pörssi kehittynyt.

Korjaus on käytäntö, joka sopii yrityksille, joilla on pieni markkina-arvo. Se voidaan ottaa käyttöön myös osakkeille, jotka odottavat vielä listaamista. Se on hinta-asetus, joka ottaa huomioon kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen.

Korjaus pörssissä – mihin se on tarkoitettu?

Kiinnityksen ensisijaisena tarkoituksena on määrittää tuotteen hinta markkinoiden avautuessa, mutta myös sulkemishetkellä. Tämä on toinen tapa saada osakkeet tai muut tuotteet, jotka eivät hyödy tietyntasoisesta saavutettavuudesta, saataville. Kiinnitys osakemarkkinoilla antaa pääsyn vähiten saatavilla oleviin arvopapereihin.

Tarjousten vahvistamisen yhteydessä kaikki tuotteen tilauskirjat ryhmitellään yhteen tuotteen hinnan laskemiseksi. Tässä se eroaa jatkuvasta listauksesta. Muistutuksena, jatkuvan noteerauksen yhteydessä nämä laskentatoimet suoritetaan joka päivä ja reaaliajassa.

Kiinnitys on laadittu noudattaen vakionormeja, jotka ovat kaupankäyntimääristä ja likviditeetistä tehdyt havainnot. Tämä luokitusjärjestelmä ei koske tiettyjä markkinoita, vaan kaikkia markkinoita. Nämä voivat olla joukkovelkakirjamarkkinat, rahamarkkinat, ensimmäisen ja toisen tilauksen markkinat.

Mitkä ovat pörssin aukioloajat?

Kiinnitys soveltuu tiettyihin eriin. Nämä aikavälit ovat seuraavat:

 • Vaihe ennen avaamista, tämä vaihe sopii kello 9–10 alueelle. Tämä on vaihe, jossa tilaukset rekisteröidään.
 • Avausvaihe on vaihe, joka alkaa 30 minuuttia avaamisen jälkeen, eli klo 10. Tässä vaiheessa määritetään avaushinnat. Päivän aikana saattaa tulla toinen korjaus noin klo 30 ennen viimeistä vaihetta.
 • Viimeinen vaihe koostuu päivän viimeisten hintojen merkitsemisestä. Nämä hinnat jatkavat avaushintoja seuraavana päivänä.

1.KIERTO - Paras välittäjä osakkeiden ja ETF:ien ostamiseen

2.  eToro - Paras pörssivälittäjä 0 € palkkiolla

3.  Etu - Paras osakevälittäjä, jolla on vipuvaikutus

Suositellut välittäjät

Pörssin kiinnitys – miksi tehdä pörssinoteerauksia?

Tarjouksen avulla voidaan korostaa toiminnan arvoa ottamalla huomioon tarjousten määrä ja toiminnan kysyntä. Kysynnän ja tarjonnan laki on myös laki, joka otetaan erittäin paljon huomioon listaamisen yhteydessä.

Markkinoilla arvopaperin myyjät tarjoavat arvopaperin hinnan ja niiden arvopapereiden määrän, jotka he ovat valmiita myymään. Ostajat puolestaan ​​tarjoavat arvopapereiden määrän ja hinnan, jolla he ovat valmiita ostamaan. Näin ollen valitaan hinta, joka mahdollistaa eniten arvopapereiden ostamisen.

Mitä eroa on jatkuvalla noteerauksella ja pörssikiinteällä noteerauksella?

Jatkuvan tarjouksen ja kiinteän tarjouksen välillä on todellinen ero. Sellaisenaan tämä ero muodostaa vahvuuden, mutta myös heikkouden.

Jatkuvan lainauksen ominaisuudet

 • Sen avulla voit käydä kauppaa likvideimmillä osakkeilla pysyvästi;
 • Kotiin suuri osa osakemarkkinoista;
 • Vakuuden arvo muuttuu reaaliajassa toimeksiantojen toteutuessa;
 • Tarjous tärkeimmille indekseille, kuten CAC 40 tai Dow Jones;

Kiinnitystarjouksen ominaisuudet

 • Mahdollistaa kaupankäynnin osakkeilla pienemmällä likviditeetillä;
 • Arvopapereilla on riittävästi aikaa kerätä toimeksiantoja ennen arvon antamista;
 • Sisältää hyvän määrän tilausta kertoimia laskettaessa;
 • Ryhmittelee kaikki tiettyä omaisuutta koskevat tilaukset.

Kiinnityspuikko – Kiinnityskaksois vs. kiinnitys yksittäinen

Yksinkertaisen korjauksen puitteissa tarjoukset tehdään vain kerran päivässä. Toisin kuin yksinkertainen kiinnitys, kaksoiskiinnitys koskee tapauksia, joissa tarjous tehdään enintään kahdesti päivässä. Sijoittaja voi siis sen mukaan, kuinka monta kertaa tuotetta noteerataan, tietää, onko kyseessä yksinkertainen kiinnitys vai kaksoiskiinnitys. Sitä ei pidä sekoittaa jatkuvan lainauksen tapauksiin, joissa tarjous hajallaan reaaliajassa päivän aikana.

Pörssin kiinnitys – miten pörssilistaus toimii?

 • Markkinoiden avautumista edeltävä aika. Se on vaihe klo 7:15 ja 9 välillä. Tässä vaiheessa tilaukset kirjataan tilauskirjoihin. Kauppa ei ole mahdollista tässä vaiheessa.
 • Korjausvaihe. Tässä vaiheessa lasketaan hinta, jolla hyvä enemmistö osakkeista käydään kauppaa. Tämä vaihe on tärkeä, koska siinä otetaan huomioon avaamista edeltävän vaiheen tiedot.
 • Markkinaistunto. Se alkaa klo 9 ja päättyy klo 17. Tässä vaiheessa tilaukset kirjataan asteittain. Täällä saapuvat tilaukset verrataan välittömästi saatavilla oleviin tilauksiin. Tilaukset toteutetaan täällä prioriteettien mukaan. Etusija annetaan vanhemmille tilauksille.
 • Sulkemista edeltävä vaihe. Tässä vaiheessa ilman vastapuolia tehdyt toimeksiannot kirjataan tilauskirjaan aina kronologisessa järjestyksessä. Tämä vaihe on klo 17–17. Sisäänkirjautuminen on automaattinen eikä vie paljon aikaa.
 • Päättyvä huutokauppa. Tässä vaiheessa päätöskurssi lasketaan esisulkemisen aikana kirjattujen tilausten perusteella. Tämä vaihe alkaa yleensä klo 17 alkaen.
 • Kaupankäynti viimeiseen tai viimeiseen hintaan. Tässä vaiheessa on mahdollista syöttää viimeiset toimeksiannot ja toteuttaa ne viimeisellä tallennetulla hinnalla. Kaupankäynti kestää usein 5 minuuttia ilman, että se voi mennä pidemmälle.

Kiinnityspörssi – edut ja haitat Kiinnitys ja jatkuva listaus

Kun valitset kiinnityksen, sinun on vaikea tietää tuotteiden hintoja reaaliajassa, toisin kuin jatkuva tarjous. Tämä on käytännössä lainauksen ainoa tärkeä kohta. Listautumisella itsessään ei ole vaikutusta tuotteen hintoihin pörssissä. Olipa kyseessä jatkuva tai kiinteä, hinta pysyy samana. On kuitenkin suositeltavaa valita jatkuvasti noteeratut arvopaperit, koska ne tarjoavat joka tapauksessa enemmän etuja.

Pörssin kiinnitys – Markkinoiden avaaminen ja sulkeminen

Kiinnitysstrategian kehittäminen edellyttää markkinoiden avaamisen ja sulkemisen hyvää hallintaa.

Euroopan markkinoiden sulkemispäivät

 • Perjantai 15. huhtikuuta 2022
 • maanantaina 18. huhtikuuta 2022
 • Maanantai 26. joulukuuta 2022.

Jatkuvat tarjousaikataulut

 • Avajaiset: klo 07
 • Avajaiset: 09:00.
 • Istunto: klo 09 – 00
 • Ennakkosulku: klo 17-30
 • Päätös: klo 17
 • TAL: klo 17–35

Tarjousaikojen vahvistaminen

 • Avajaiset: klo 07
 • Ensimmäinen huutokauppa: klo 10
 • Toinen huutokauppa: klo 16

🤔🤔 Kuinka korjaustarjous toimii?

Listautuminen fiksaation yhteydessä koskee pääasiassa yrityksiä, joiden markkinat ovat hitaita eli joiden osakkeilla käydään vähän kauppaa. Tämän tarjouksen avulla on mahdollista määrittää niiden arvo, tarjousten ja pyyntöjen välinen tasapaino, kerran tai kahdesti päivässä.

❓❓Kuinka avaus- ja sulkemiskiinnitys lasketaan?

Arvopapereiden avauskurssi "kiinnitetään" satunnaisesti kello 9 - 00 ja 9 sekuntia välillä ja päätöskurssi välillä 00 - 30 ja 17 sekuntia.

❔❔Mitä eroa on kiinteän markkinoiden ja jatkuvien markkinoiden välillä?

Likviditeetistä riippuen arvopapereita noteerataan jatkuvasti klo 10-00 tai fiksaation yhteydessä. Jatkuva listaus koskee likvideimpiä arvopapereita. Listaus fiksaation yhteydessä on varattu osakkeille, joiden likviditeetti on matala tai keskitaso.

🤔🤔 Mitkä ovat jatkuvasti listattujen osakkeiden kaupankäyntiajat?

Luokkien otsikot