Per pörssissä – mitä PER tarkoittaa? Osakkeen kalleuden arviointi

0
5254

Viimeksi päivitetty: 6. lokakuuta 2022

PER osakemarkkinoilla on yksi ensimmäisistä indikaattoreista ja usein eniten käytetty, jotta saadaan selkeämpi käsitys yrityksen arvostuksesta osakemarkkinoilla. Ollakseen kannattavampi PER (Price Earning Ratio) on yksi kasvuindikaattoreista, joka on tunnettava ja ymmärrettävä hinnalla millä hyvänsä.

Mikä on PER osakemarkkinoilla?

PER määritellään myös suhdeluvuksi, jolla pyritään arvioimaan osakkeen hintaa suhteessa sen tulokseen.. PER on indikaattori, jonka tarkoituksena on määrittää toimen korkea hinta. Se lasketaan edellisen jakson taloudellisten tietojen perusteella, jolloin puhutaan rullaavasta PER:stä. Tämä edellinen jakso voidaan jakaa neljännesvuosittain tai puolivuosittain. Per puuttuu myös asiaan Pörssin korjaaminen.

PER on indikaattori, jota kaikki voivat käyttää, olipa kyseessä kokenut tai aloittelija. Tärkeintä ja olennaisinta on tietää, miten se toimii ja osata tulkita sitä.

Tämä indikaattori keskittyy olennaisesti toimenpiteen ennustettuihin tuloihin. Itse asiassa PER edustaa vuosien määrää voittoa, jonka elinkeinonharjoittaja on valmis ostamaan. Kuten olet ymmärtänyt, mitä enemmän se kokee hidastuvan etenemisen, sitä mielenkiintoisempi yritys on.

Kuinka laskea PER osakemarkkinoilla?

PER saadaan tekemällä osakekurssi osakemarkkinoilla EPS:llä (Earnings per Share). Meillä on siis seuraava kaava: PER = osakekurssi/EPS. PER voidaan myös laskea käyttämällä seuraavaa matemaattista kaavaa: PER = markkina-arvo/nettotulo.

PER:n tulkinta osakemarkkinoilla

PER:n tulkinta on sijoittajille erittäin tärkeä. Keskimääräinen PER on aina välillä 10-17. Tällä tasolla osakkeen arvo on normaali. Kun se on alle 10, se tarkoittaa, että osake on aliarvostettu. Tämä on tekijä, joka merkitsee tietyn alijäämän toiminnan arvoon osakemarkkinoilla.

Kun PER on yli 17, puhumme yliarvostetusta osakkeesta. Tarkastelu PER:stä on erityisen lyhytaikainen, varsinkin yli vuoden, mutta se voidaan pakottaa myös pitkällä aikavälillä.

Kun PER on yli 25, puhumme spekulatiivisesta kuplasta, sijoittajat voivat odottaa voimakasta räjähdystä tai voimakasta kasvua. PER:n tulkinta on erittäin tärkeä hyvän päätöksenteon kannalta. Jos vuoden N-1 PER on alle 10, vuoden N PER:ää on vaikea tulkita.

PER Tulkinta
> 25 korkea
Vuosien 20 ja 25 välillä Suhteellisen korkea
Vuosien 15 ja 20 välillä Keskiarvo
Vuosien 10 ja 15 välillä Suhteellisen alhainen
<10 Bas

Vertaa ja tulkitse saman toiminta-alan PER:ää

Ei ole voittoa laskemalla ja vertaamalla yhden toimialan PER-arvoa toisen toimialan PER:iin. Tämä vertailu on yksinkertaisesti väärä, koska joidenkin toimialojen yritysten hinnat ovat epävakaampia kuin toisten. Tämä vaihtoehto on siksi otettava huomioon, jotta voidaan laskea ja vertailla useiden toimialojen PER-arvoa.

Luotettavaa tietoa olisi vaikea saada vertaamalla esimerkiksi yrityksen PER-arvoa Tesla toisen as Scor. Nämä ovat yrityksiä eri toimialoilla ja myös yrityksiä, joilla on erilaiset taloudelliset valmiudet.

Jos analyytikko kuitenkin onnistuu löytämään kahden yrityksen tuloihin verrannollisen suhdeluvun, vertailu voidaan tehdä.

Parhaat suositellut välittäjät

1.KIERTO - Paras välittäjä osakkeiden ja ETF:ien ostamiseen

2.  eToro - Paras pörssivälittäjä 0 € palkkiolla

3.  Etu - Paras osakevälittäjä, jolla on vipuvaikutus

Suositellut välittäjät

Määritä tiedot, jotka otetaan huomioon laskettaessa PER osakemarkkinoilla

Useat verkkosivustot tarjoavat tietoa yritysten taloudellisesta tilanteesta. Näitä ovat tiedot, jotka voivat osallistua PER:n laskemiseen, kuten olemme nähneet yllä olevasta kaavasta. Nämä tiedot ovat saatavilla hyvämaineisille sivustoille ja joskus kyseisten yritysten verkkosivustoille.

Yrityksen taloustiedot julkistetaan usein uutiskirjeissä tai lehdistötiedotteissa. Asiaan erikoistuneet alustat ovat täällä Boursorama tai Trangisat, lyhyesti sanottuna niitä on Ranskassa paljon.

Kansainvälisillä markkinoilla muut erikoisalukset tarjoavat tietoa pörssin yritysten PER-arvoista. Voimme mainita Bloombergin kaltaiset alustat muutamia mainitakseni.

Yrityksen tiedoissa näkyvämpi tieto on reaaliaikainen osakkeen hinta. Kaikkia yrityksen taloudellisia tietoja ei todellakaan ole mahdollista saada käsiksi, ellei yritys päätä julkistaa niitä.

PER pörssissä ja osakkeen tuotto

Rahoitusmarkkina-analyyseissä tuottoprosenttia kutsutaan PER:n käänteiseksi. Tämä on tärkeä suhde niille, jotka haluavat tietää miten osakemarkkinat toimivat. PER:n käänteisarvo ilmaisee osakkeenomistajien odottaman tuoton osakkeen kurssille tämänhetkisessä tilassa. Osakkeen tuottoprosentin saamiseksi voimme soveltaa seuraavaa kaavaa: TR=1/PER. Tuottoprosentti mahdollistaa yrityksen arvon vertailun riskittömään korkoon.

Yritykselle, jonka PER on 17, sen tuottoprosentti määritellään seuraavasti. TR = 1/17, mikä on 5,88 %. PER on yhtä tärkeä kuin TR yrityksen tilanteen analysoinnissa.

Mihin PER:ää käytetään osakemarkkinoilla?

PER puuttuu useisiin analyysisuunnitelmiin saadakseen vankkaa tietoa yrityksen toiminnasta. Toistuvimmista skenaarioista voimme mainita:

PER Bourse: taloudellinen arviointityökalu

Tietyt markkinatoimijat, lähinnä sijoittajat, käyttävät PER:ää usein arvostuskertoimena. Jälkimmäiset valitsevat saman toimialan yrityksiä ja keskimääräiset näiden yritysten PER-arvot. Niiden avulla he voivat sitten arvioida esimerkiksi tuottoprosentin, kuten edellä näimme.

Vaikka tällä lähestymistavalla on etuja, on myös huomattava, että sillä voi olla haittoja, jotka voivat vääristää analyyseja täysin. On jo huomattava, että jokaisella yrityksellä on omat markkinat, oma sisäinen politiikkansa ja henkilökohtainen lähestymistapa markkinoihin. Ilman kaikkia näitä muuttujia on selvää, että arvostus PER:llä ei olisi tarpeeksi luotettava.

PER Bourse: valintatyökalu.

Sijoitusyhtiöt voivat käyttää PER:tä neuvomaan sijoittajia tai rohkaisemaan heitä tekemään sijoitusvalintoja. On osakkeita, jotka ovat kalliimpia kuin muut, esimerkiksi kun PER on yli 25.

Sijoittaja voi päättää keskittyä vain sellaisen yhtiön osakkeisiin, joiden PER on tietyllä alueella. Yrityksen toimintaa pidetään hyvänä, kun sen PER on 10-17. Sijoittaja voi keskittyä tähän tekijään määritelläkseen toimet, joihin hän haluaa keskittyä.

Rajoittaako PER:n käyttöä osakemarkkinoilla?

Vaikka se on yksi tärkeimmistä analyyseissä käytetyistä suhteista, PER:ssä on heikkouksia, jotka rajoittavat sen käyttöä. Näihin olennaisiin kohtiin voimme laskea esimerkiksi:

  • PER ei välttämättä tarkoita huippukallista yritystä, kun PER on korkea. On henkilöitä, jotka eivät täysin integroi yrityksen kasvupotentiaalia. Näissä erityistapauksissa meillä on usein tapana arvioida PER, mutta meillä ei kuitenkaan ole luotettavia tietoja analyysien jälkeen.
  • Alhainen PER ei myöskään tarkoita halpaa yritystä. Kuten edellä on nähty, sama pätee myös täällä. Yrityksen laadusta on vaikea päättää vain arvioimalla, että PER on liian alhainen. On olemassa arvoloukkuja, joita kannattaa varoa arvioitaessa. Osake saattaa näyttää heikkenevän liian alhaisen PER:n vuoksi, mutta näin ei ole.
  • Puolueet laskentatiedot. Riittää, että laskentaprosessin arvo on puolueellinen, jotta kaikki laskutoimitukset epäonnistuvat. Tiedot, kuten nettokirjanpitotulos, ovat tietoja, joilla on taipumus vääristää PER-arvoa. Kirjanpidon nettotulos sisältää esimerkiksi peruutukset eikä varauksia. Tämä on yksi harvoista tosiasioista, jotka halvaantavat PER-tiedot.

Muita arvostuksia tiedossa

PER ei ole ainoa arvostus, joka tiedetään ja harkitaan, vaan tulemme näkemään muita tärkeitä arvostuksia.

Value at La Case (hinta varaukseen)

Varaushinta on mittari, jota verrataan oman pääoman tuottoon, jotta voidaan määrittää, kuinka kalliita arvopaperit ovat. Laatikon arvon laskemiseksi jaamme osakkeen hinnan nettokirjanpitoarvolla. Pääomitus voidaan jakaa myös omalla pääomalla.

Kun tämä suhde on pienempi kuin 1, se tarkoittaa, että yritys on ali- ja yliarvostettu, jos se on korkeampi. Se ei kuitenkaan voi antaa tietoja liikevaihdosta tai muista tärkeistä luvuista.

Monikertainen liikevaihto

Liikevaihtokerroin lasketaan jakamalla yrityksen arvo tuotolla. Tämä suhde mahdollistaa yrityksen nettovarallisuuden määrittämisen ottamatta huomioon sen nykyistä tai tulevaa arvoa. Se perustuu tekijöihin, jotka tekevät laskennasta vakaamman.

Tämä suhde mahdollistaa saman toimialan yritysten vertailun. Sen avulla voit tietää, mitä yritys maksaa 1 € liikevaihdosta.

Bruttoylijäämän arvostus

Se on yksi tutkituimmista suhteista viimeisen 10 vuoden aikana. Se saadaan jakamalla yrityksen arvo bruttotoimintaylijäämällä. Tämä suhdeluku ei sisällä poistoja ja peruutuksia, mutta ei sisällä veroja ja lahjoituskuluja.

Useita liiketuloja

Tämä suhdeluku saadaan jakamalla yrityksen arvo EBIT:llä (Earnings Before Interest and Taxes). Se mahdollistaa rahoitusrakenteen erojen neutraloinnin. Tässä suhteessa on otettu huomioon poistot, jotka ovat yleensä köyhyyttä aiheuttava tekijä.

Voiton arvostus

PEG (Price Earning Growth) on suhde, jonka avulla voit arvostaa yrityksen voittoja. Se saadaan jakamalla vuoden N PER vuonna N-1 odotetulla voiton kasvulla. Kasvu on aliarvostettu, jos PEG on pienempi kuin 1. Toisaalta, jos se on suurempi kuin 1, yrityksen sanotaan olevan yliarvostettu.

PER pörssissä: voimmeko todella olla ylpeitä siitä?

PER-analyysitiedot antavat yleiskuvan osakkeen todellisesta suorituskyvystä. Vaikka se antaa usein mielenkiintoista tietoa, siihen ei pidä täysin luottaa.

ne jotka haluavat aloittaa pörssissä voisi käyttää sitä hyvin. PER tarjoaa tarkat tiedot hetkellä T. Näitä tietoja voidaan sitten käyttää välittömään päätöksentekoon.

Pitkällä aikavälillä kysymys on hieman herkempi. Yleensä hyvin menestyvä yritys voikin esittää alhaiset suhdeluvut tietyn tilanteen vuoksi. Tämä koskee esimerkiksi Covid-19-terveyskriisiä, joka vaikutti merkittävästi yritysten tulokseen vuonna 2020.

Matala tai korkea PER lyhyellä aikavälillä ei ole tae, koska kaikki on silti mahdollista. Pitkällä aikavälillä analyytikon on kuitenkin kyettävä ottamaan kantaa. Jokaisessa tapauksessa PER:n tulkintaa on tarkasteltava täsmällisesti. PER:n käytön tulee olla joustavaa ilman, että analyyseihin on suoritettava automaattista lähestymistapaa.

Mitkä ovat PER:n rajat?

  • Korkea PER ei aina heijasta osakkeen korkeaa hintaa. PER voidaan määrittää ottamatta huomioon muita määrääviä suhteita, mikä antaa vaikutelman ylihinnoitetusta osakkeesta.
  • Liian alhainen PER ei välttämättä tarkoita, että osakkeet olisivat halvempia. Markkinoilla on todellakinarvoloukku", joka vääristää toiminnan arviointia. Näiden "arvoloukkujen" joukossa voimme mainita liian alhaisen PER:n, joka antaa vaikutelman, että osake on aliarvostettu. Siksi on tarpeen kiinnittää huomiota näihin tietoihin, kun arvioit osakkeen PER-arvoa.
  • PER, joka on puolueellinen laskennan yksityiskohtien perusteella. PER:n laskemiseen käytettävät tiedot ovat nettotulos ja osakkeen hinta. Nämä tiedot voivat olla puolueellisia ja johtaa sopimattoman PER:n määrittämiseen. Siksi on vaivauduttava tarkistamaan huolellisesti arvot, jotka on otettava huomioon PER:n laskennassa.

Johtopäätös – PER osakemarkkinoilla muutamalla sanalla

PER on työkalu saman toimialan eri yritysten arvojen analysointiin. Se on tärkeä suhde, joka vaikuttaa monella tapaa ratkaisemaan yrityksen tilannetta. Se tarjoaa todellisen tilanteen, mutta siinä on myös puutteita, jotka voivat vääristää analyyseja. Siksi sitä on käytettävä suurilla toimenpiteillä.

🤔🤔 Mikä PER sijoittaa osakemarkkinoille?

Neljällä seitsemästä yrityksestä, joiden markkina-arvo/nettotulosuhde on alle 4, näyttää ymmärrettävältä, että yli 7 osake ei ole halpa.

❓❓ Mikä on hyvä PER toiminnalle?

Yritykselle, joka toimii alalla, jonka keskiarvo on melko alhainen, voisi sanoa, että PER 5 tai vähemmän ei ole satunnainen. Vaikka näyttää siltä, ​​että yrityksen ennusteet koetaan liian negatiivisesti, on hyvä idea suodattaa pois yritykset, joiden PER on tämän tason alapuolella.

❔❔ Kuinka tulkita PER?

Kun se on 10 ja 17 välillä, sen hinta on yleensä hyvä. Alle 10 se merkitsee osakkeen aliarvostusta tai olettaa yhtiön tulevaisuuden alijäämää. Yli 17 se pyrkii korostamaan toiminnan yliarvostusta tai ilmoittamaan tulevista voitoista.

🤔🤔 Miten PER lasketaan?

PER lasketaan jakamalla markkina-arvo nettotulolla tai jakamalla osakkeen hinta osakekohtaisella nettotuloksella (EPS).