EduBourseActualitésJumpTap ökar närvaro i Sverige för att kunna möta det växande behovet...

JumpTap ökar närvaro i Sverige för att kunna möta det växande behovet av mobila sök och annonstjänster

Pierre Perrin-Monlouis Dernière mise à jour: 20 octobre 2021

STOCKHOLM, den 22 maj 2008 – JumpTap, ledande inom mobila sök- och annonseringslösningar, meddelar idag att man öppnar kontor i Stockholm för att möta den ökande efterfrågan på sök- och annonstjänster för mobiltelefoner. För att leda satsningen har JumpTap rekryterat Rickard Ebersjö, försäljningschef och Steve McVey, försäljningschef mot annonsörer, samt Fredric Andersson, säljansvarig, Ati Serpoushan, kontoansvarig och Rickard Nordberg, senior kampanjansvarig. Expansionen är ett led i satsningen att möta den explosiva tillväxt som skett på den europeiska marknaden för mobil marknadsföring och framgångarna med JumpTaps mobila sök- och annonslösningar. Marknaden beräknas växa med 3,5 miljarder USD under de tre kommande åren enligt eMarketer, januari 2007.

JumpTaps högkvalitativa sök- och annonsnätverk samt breda utbud av annonsformat är speciellt intressant för företag och byråer som söker innovativa sätt att interagera med sina kunder. För att möjliggöra det levererar och presenterar JumpTap annonser på operatörers mobilportaler och andra populära mobilsajter.

Fördelar med JumpTaps mobila sök- och annonslösningar:

• Erbjuder flexibiliteten att välja från den största portföljen av olika annonsformat.
• Hjälper annonsörer att nå specifika målgrupper och dra nytt av best practices för förbättrat genomslag.
• Optimerar kundupplevelsen genom relevant annonsering.

JumpTap har samarbeten med flera operatörer över hela världen, bland annat TeliaSonera, som implementerar sök- och annonslösningar för sju olika nätverksoperatörer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Litauen och Spanien. JumpTap samarbetar även med Telefonica i Spanien. JumpTap erbjuder hos dessa operatörer den mest målgruppsriktade annonslösningen tillsammans med den mest relevanta sökningen vilket ger ett långsiktigt värde för operatörer och innehållsleverantör för att kunna leverera en överlägsen mobil internetupplevelse för användarna.

– Annonsörer i Sverige kan dra nytta av lägre kostnader och högre ROI genom mobila marknadsföringskampanjer. Med ökad kundåterkoppling, interagerande och receptivitet förstärks mobil marknadsföring och blir en nyckelindikation på framtida tillväxt över hela världen, säger Mike Kent, Europeisk vice president och general manager för JumpTap.

Om JumpTap
JumpTap erbjuder kraftfulla sök- och annonslösningar. Man samarbetar med 16 mobiloperatörer och flera innehållsleverantörer och når totalt över 140 miljoner mobilanvändare. JumpTap ger operatörer möjligheten att bibehålla en stark, bärkraftig och hållbar position i den mobila värdekedjan, driver trafik och vinstmöjligheter till innehållsleverantörer samt ger annonsörer och innehållsleverantörer tillgång till målgruppsinriktade kunder. JumpTap fick nyligen utmärkelsen som den bästa annons- och marknadsföringssökmotorn av Visiongain och vald till en av de tio kommande mobila spelarna att hålla koll på under 2007 av IDC. JumpTap har utvecklat den mest omfattande sök och annonslösningen på marknaden. För mer information, se www.jumptap.com.

Biografier:

Fredric Andersson
Fredrics bakgrund sträcker sig över flera varianter av digital annonsering inklusive sök, visning och affiliate-marknadsföring. Innan han blev en del av JumpTap arbetade Fredric på iProspect och Tradedoubler som säljansvarig med ansvar att hantera stora konton och varumärken.

Rickard Ebersjö
Rickard har en omfattande erfarenhet inom internationell sälj- och affärsutveckling. Senast kommer han från positionen som VP Global Alliances and Partners på det svenska högteknologiska företaget Columbitech AB. Hans erfarenhet inkluderar också flera ledarpositioner på SmartTrust där han arbetade under nio års tid.

Steve McVey
Efter att ha arbetat under en längre tid på Eniro med att utveckla befintliga kundrelationer, blev Steve ansvarig för nationella och internationella nyckelkunder på Relevant Traffic. Han arbetade även med att utbilda mediebyråer och internationella kunder på sök och SEM samt utveckla och bygga upp starka relationer inom medieindustrin.

Rickard Nordberg
Rickard har arbetat med internetannonsering och marknadsföring i Sverige och Norden i över elva år. Före JumpTap var han internetmarknadschef på Diino där han var involverad i att öka antalet användare från 50 000 till 1 000 000 på mindre än ett års tid. Rickard har också arbetat på TeliaSonera och Aftonbladet.

Ati Serpoushan
Ati har en lång erfarenhet inom det mobila området och har bland annat arbetat med flera affärsutvecklingsprojekt och har haft flera olika positioner inom försäljning på Aspiro, Mobiento och MTG AB. Hennes erfarenhet från radio och tv, mobil marknadsföring och mobila underhållningslösningar sträcker sig över Norden och de baltiska staterna.

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
ARTICLES SIMILAIRES